USUDIM SE REĆI:
DA, ZLOSTAVLJANA SAM.

Hrabri Telefon:     116111

http://www.hrabritelefon.hr/about/

 

Plavi telefon:     01/ 4833 088

http://www.plavi-telefon.hr/

 

SOS telefon:    051/211-888

http://sos-telefon.hr

 

Sigurno mjesto:

www.sigurnomjesto.hr

 

Osječko - baranjska županija

Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava (Slavonski Brod)

Osječko sklonište za žene, vod. Josipa Božić

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja

„SUNCE“ Društvo za psihološku pomoć

Ženska udruga „Izvor“ Tenja

Udruga žena Dalj

GORD, Građanska organizacija razvoja Dalj

 

Vukovarsko - srijemska županija

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

Udruga žena Vukovar

 

Požeško - slavonska županija

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“

Klub žena Pakrac

 

Brodsko - posavska županija

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava (Ženska grupa „Brod“)

Caritas biskupije Đakovo Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja

 

Virovitičko - podravska županija

„S.O.S. telefon – POZIV U POMOĆ“ Virovitica

 

Bjelovarsko - bilogorska županija

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“

 

Sisačko - moslavačka županija

Centar za žene Adela

Agencija lokalne demokracije SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja

 

Karlovačka županija

Ženska grupa Karlovac „Korak“

 

Koprivničko - križevačka županija

Udruga Hera

 

Primorsko - goranska županija

Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja Rijeka

Savjetovalište Caritasovog doma „Sv. Ana“

Dom za dnevni boravak djece „Tić“ Rijeka/Savjetovalište „Tić“/ SOS telefon ( Rijeka)

U.Z.O.R. udruga za zaštitu obitelji, vod. Paula Bogović

 

Istarska županija

Sigurna kuća Istre

Društvo „Naša djeca“ Pula

SOS telefon Istarske županije

 

 

Čakovec

Udruga Zora, promicanju ljudskih prava, edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i ne-institucionalnoj edukaciji

Sigurna kuća Čakovec

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

Ženska soba

Udruga Korak po korak

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Babe

Ženska udruga Izvor

Autonomna ženska kuća Zagreb

SOS telfon za žene i djecu Zagreb

Karitas Zagrebačke nadbiskupije

Društvo za psihološku pomoć DPP

Modus centar za savjetovanje

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Plavi telefon

Hrabri telefon

Psihološki centar Tesa

SOIH – SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“

Dugin telefon

 

Dubrovačka županija

Feniks“ – Udruga za zaštitu djece i mladeži od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja u obitelji

 

Splitsko - dalmatinska županija

Udruga „MiRTa“ Split

 

Šibensko - kninska županija

Caritas biskupije Šibenik Prihvatilište za zlostavljane žene i majke s djecom

 

Zadarska županija

DUGA Udruga za pomoć ženi i djetetu